Jens Lundstrom på ABI intervju 2400

Arctic Business – Vikten av att bygga team tidigt

Väldigt stor del av alla arbetstillfällen skapas i små och medelstora företag. Med fler växande företag skapas nya jobb och fler möjligheter för personer att välja mellan olika typer av jobb och arbetsgivare. Vi har fått möjligheten att intervjua Jens Lundström, CEO på Arctic Business, som bland annat berättar om hur Arctic Business hjälper till…