Anna-Karin Posse

Anna-Karin har mångsidig HR-erfarenhet från både offentlig och privat sektor.

Med en bakgrund som HR-chef för Älvsbyns kommun och flera chefsroller inom kommuner samt erfarenheter från försvaret och resebranschen, har Anna-Karin djup förståelse för arbetsrätt och personalledning. Under hennes tid som tillförordnad kommunchef för Älvsbyns kommun och Destination Manager för Solresor, har hon visat prov på starkt ledarskap och förmåga att hantera komplexa frågor och teamutveckling.

Anna-Karins internationella erfarenhet berikar ytterligare hennes profil, speciellt värdefullt i tider då globala perspektiv blir allt mer efterfrågade.

Nyckelkompetenser:

HR-stöd, arbetsrätt, personalstrategi och ledning, organisationsutveckling, arbetsmiljö.

Kontakt

anna-karin.posse@culpeo.se
072-225 87 55
Anna-Karin Posse (Fd Andersson)