Arctic Business – Vikten av att bygga team tidigt

Väldigt stor del av alla arbetstillfällen skapas i små och medelstora företag. Med fler växande företag skapas nya jobb och fler möjligheter för personer att välja mellan olika typer av jobb och arbetsgivare. Vi har fått möjligheten att intervjua Jens Lundström, CEO på Arctic Business, som bland annat berättar om hur Arctic Business hjälper till att skapa fler bolag i Norra Sverige samt varför diversifierade team är så viktiga i uppstarten av nya bolag.

Filmad intervju

Spellista med korta avsnitt

Se intervjuerna på vår youtubekanal eller direkt här på webben

En liten sneak peak ur Jens berättelse

– Vi jobbar jättemycket med tre saker i de bolag som finns hos oss. Vi hjälper dem att attrahera pengar, vi hjälper dem att göra affärer och vi hjälper dem att bygga team. Och teambiten är nog den absolut viktigaste saken vi gör.

– Vi hjälper dem att exponeras och träffa andra personer, andra experter. Personer med annan ålder, annat kön, annan professionell bakgrund, annan etnicitet eller språk så att de bygger breda diversifierade team i sin startup. Allt i från ägare och styrelse till ledningsgrupp och anställda.

– Det bygger helt enkelt bättre bolag, det bevisar all forskning och empirisk kunskap. Och framförallt är det mycket roligare att jobba med diversifierade team i din startup. Det blir bättre affärer och bättre bolag då.

Om Arctic Business

Arctic Business är ett offentligt ägt och finansierat initiativ med syfte att stödja nystartade företag med tillväxt- och exportpotential. Se intervjuserien där Jens berättar om deras arbete och sin egna resa.

Läs mer på www.abi.se