Karl-Johan Bergmark​ ​​

Karl-Johan är en veteran inom HR med rötter i både industri och kommunal verksamhet.

Som tidigare kommunchef för Robertsfors och personalchef vid organisationer som Volvo Lastvagnar Umeå och Assi Domän, för Karl-Johan med sig en omfattande erfarenhet av personalledning och organisationsutveckling.

Hans breda kunskaper och djupa förståelse för kommunala och industriella arbetsmiljöer, ledarskap, kombinerat med hans erfarenhet som senior konsult, gör honom särskilt väl lämpad för att tackla de specifika utmaningar som företag i norr står inför. Karl-Johans långvariga engagemang och flexibilitet inom arbetslivet speglar också en värdefull resurs för företag som önskar dra nytta av senior expertis.

Nyckelkompetenser:

Personalledning, organisationsutveckling, chefsstöd, kommun, statlig och industriell arbetsmiljö, konsultation.

Kontakt

karl-johan.bergmark@culpeo.se
076-813 18 17