Nyttja möjligheterna i en vakans: Lumires erfarenhet av Interim HR-chef

I den här kundberättelsen möter vi Per Ekervhen, VD på Lumire, och Karin Larsson, Interim HR-chef. Vi får höra om varför Per valde en interimslösning, vad som ingått i rollen och varför samarbetet fungerat så bra.

Lumire är ett kommunalt bolag i Luleå med ansvar för avfall, återvinning, återbruk, vatten, avlopp och biogas bland annat. Bolaget har en lång historia som bolag, över hundra år.

De sista åren har Lumire växt mycket med både utökat uppdrag och sammanslagningar av verksamheter. Bolaget har gått från att vara 70 medarbetare till att nu vara 200 medarbetare.

När Lumire stod mitt i en förändring av uppdrag och sammanslagning av verksamheter uppstod en vakans i rollen som HR-chef. För att möta det kortsiktiga behovet utan att tappa fart och samtidigt hålla den långsiktiga riktningen, blev valet att anlita Karin Larson som Interim HR-chef.

Filmad intervju

Ta del av vad som gjorde det till ett väldigt lyckat samarbete för båda parter.

Se intervjuerna på vår youtubekanal eller direkt här på webben


För mer information:

Karin Larsson på Culpeo

Karin Larsson

HR- och rekryteringsspecialist

karin.larsson@culpeo.se
070-627 43 32
Karin Larsson

Läs intervjun

Hej! Mitt namn är Per Ekervhen och jag är VD på Lumire, Luleå Miljöresurs. Vi är ett kommunalt bolag i Luleå och vårt ansvar är avfall, återvinning, återbruk, vatten, avlopp och biogas bland annat.

Vi har en lång historia som bolag över hundra år, men vi har under de sista åren växt mycket med nya uppdrag så vi har gått från att vara 70 till att vara 200 medarbetare.

Och det var ju i det här skedet någonstans där vi stod i den stora förändringen av att vi var i ett stort samgående, vi stod i en stor förändring med vårt nya uppdrag som min dåvarande HR chef fick ett annat uppdrag. Och det är sånt som kan hända i en organisation.

Det kan hända i en ledningsgrupp. Men det är också en stor utmaning. Som att man. Hur löser vi den här frågan nu? Jag behöver hitta en lösning som är för kortsiktigt.

Någonting som håller igång, för att inte tappa fart, hålla riktning. Men också tittar på det långsiktiga. Och där träffade jag flera parter som presenterade olika lösningar.

Det var såklart till att ersätta, men också till att de visade upp lösningar med interimslösningar. Och för oss så lät det eller för mig så lät det någonstans någonting som var alldeles perfekt för Lumire.

Att få in en bra kompetens, erfaren kompetens, som hjälper oss, hjälper mig till att någonstans hålla fart, göra en överlämning av den gamla resursen.

Vi tappar ingen fart på det men fortsätter riktningen vi har och kanske hjälpa till med den nya riktningen och kanske den kompetens som kommer behövas för det bolag som vi vill vara i morgon.

Karin om sin roll

Jag heter Karin Larsson och jag jobbar på Culpeo som senior rekryterings- och HR konsult.

Uppdraget på Lumire har ju varit otroligt varierande och att få möjlighet att jobba som jag också gillar, det är både strategiskt och det är väldigt operativt alltså det är den här mixen mellan de två och det tror jag också kanske att man som interim chef behöver kunna gå in i och balansera just det där.

Och det bygger på den erfarenhet man har med sig också, att man kanske kan hantera det på det sättet.

Jag har ju jobbat löpande till exempel med ledningsgruppen. Då i både strukturfrågor, vart ska vi framåt? Vad har man för målsättning med verksamheten? Och kanske också kunnat utmana lite grann utifrån att jag kommer utifrån och säger ja, det här behöver vi nu, men hur ser det ut på lite längre sikt?

Vad behöver vi långsiktigt för att komma vidare helt enkelt. Men otroligt intressant att komma in och lära känna ett bolag
och något som också var bidragande till det var ju att välkomnandet från Lumires sida med Per och med de andra personerna som jobbar på Lumire.

Det bidrog ju verkligen till känslan av att bjudas in och få vara delaktig och få ett förtroende, för det bygger ju mycket på det man kommer in som en extern part.

Men att ändå få ett förtroende att egentligen ganska omgående vara mitt inne i verksamheten och bidra egentligen från dag ett kände jag att jag hade möjlighet att göra genom att det var ett välkomnande.

Per summerar

Men min reflektion nu när det gått ett tag kring egentligen arbetet tillsammans med Karin och Culpeo och framförallt då Karin som interims HR chef är att jag är jättenöjd.

Alltså det som var tanken med själva uppdraget har ju verkligen blivit precis som jag tänkt. Jag skulle säga att det blev lite bättre än så för någonstans är det ju så att min ambition var att vi skulle kunna hålla, göra en bra överlämning.

Och det tyckte vi egentligen både med den gamla HR-chefen, de som jobbar inom HR och Karin att det funkade på ett jättebra
sätt att man verkligen hann sitta ner. Hann göra den här överlämningen som man kanske annars inte hinner med.

Att vi kunde fortsätta med att hålla en styrning på bolaget kring HR frågor tyckte jag också verkligen.

Vi kunde verkligen som ta, kanske ett steg till och vi kunde både utmana en ledningsgrupp. Vi kunde utmana HR och man kanske hade lite extra mycket möjlighet i rollen som interims HR chef att faktiskt kunna ställa den fråga som man kanske inte gör så snabbt om man kom in som ny HR chef, då ville man också kanske ha den här lite tiden på sig att jag väntar med den här frågan för att jag vill känna mig rätt i organisationen.

Det kanske man inte behöver på samma sätt och framför allt med mig som VD, att man kan ha ett samtal om där man faktiskt är. Det här är någonting som jag ser och för mig så har det varit uppskattat. Det var ju ett av valen man gör när man väljer en konsult eller när man väljer en lösning.

Så var det också till att jag verkligen trivs och tyckte om att jobba med Karin. Jag tror det är en viktig del. Och jag kommer se Karin som en Lumirare fortfarande.