Personalchefer startar bolag för att hjälpa företag med kompetensförsörjning

Anna Rosendahl, Karin Larsson och Martin Edin

Nu etablerar sig Culpeo People & Culture Partner AB i Luleå. Bolaget erbjuder specialiststöd inom HR, employer branding, rekrytering och organisationsutveckling och satsar på att hjälpa företag att behålla och locka till sig rätt kompetens.

Culpeo drivs av tre delägare som alla har haft ledande roller inom HR och rekrytering. Martin Edin avslutar nu sitt uppdrag som Personalchef på Atlas Copco Compressor och har innan dess grundat rekryterings- och konsultbolaget AMGA. Anna Rosendahl som bland annat har varit personalchef för Plannja och Scania Ferruform och går nu in som VD på Culpeo. Efter sommaren ansluter Karin Larsson som har haft flera ledande HR-tjänster inom Region Norrbotten.

  • Dagens utmaningar inom kompetensförsörjning kräver nya sätt att arbeta. Vi tar med vår samlade kompetens för att kunna utmana nuvarande arbetssätt och tänka nytt tillsammans med våra kunder, säger Karin.

– Vi tror framför allt att arbetsgivare behöver stärka sitt arbete inom tre områden. Det viktigaste är att arbeta aktivt för att de nuvarande medarbetarna ska vilja stanna kvar och driva bolagets utveckling framåt. Det är svårt att växa om du samtidigt tappar medarbetare. Sen behöver vi bli bättre på att rekrytera och ta emot medarbetare som flyttar upp till norr. Det tredje området är att bolag behöver bli bättre på att berätta hur det är att jobba hos dem och vad de erbjuder som arbetsgivare. Kandidater gör research och det här är en viktig del för att matchningen ska bli rätt, intygar Anna Rosendahl

Martin Edin fortsätter:

  • Egentligen handlar det om att företag som förbättrar medarbetarupplevelsen kommer skapa både affärsnytta och arbetsglädje. Vi stöttar företagen genom hela medarbetarresan. Från första kontakt, genom rekrytering och utveckling till ett snyggt avslut.

För mer information

Martin Edin, Culpeo, 073-511 54 53, martin.edin@culpeo.se
Anna Rosendahl, Culpeo, 070 – 229 79 39, anna.rosendahl@culpeo.se