Våra tjänster

Culpeo är en flexibel partner som erbjuder behovsanpassade lösningar och företagstjänster för er verksamhet.

Våra tjänster

Culpeo är en flexibel partner som erbjuder behovsanpassade lösningar och företagstjänster för er verksamhet.

Rekrytering & Search

Med vår kompetensbaserade rekryteringsmodell hjälper vi er att finna rätt kandidat för jobbet. Vi utgår från ert behov och en tydlig kravprofil för att göra en bra matchning och föreslå kandidater med rätt kompetens och egenskaper.

Konsult- & Interimuppdrag

Ibland innebär flexibel kompetensförsörjning att täcka tillfälliga vakanser och snabba ersättningar. Vi hjälper er att fylla roller för tillfälliga behov med skickliga yrkespersoner snabbt och effektivt. Vårt nätverk säkerställer att ni har tillgång till toppkompetens när ni behöver det som mest.

HR & Talent Management

För organisationer som önskar löpande  stöttning inom personalfrågor utformar vi ett skräddarsytt upplägg för både operativa och strategiska personalfrågor. Vi stöttar er utveckling för att höja nivån och skapa ett nytt nuläge inom ett område eller driva någon form av förändring såsom nya sätt att arbeta och organisera er.

Organisationsutveckling

Vi håller i företagsanpassade utbildningsinsatser inom området People & Culture. Exempelvis kan utbildningarna handla om; Motivation och feedback, Organisatorisk- och social arbetsmiljö, rekrytering, employer branding samt arbetsrätt.

Employer Branding

Vi hjälper er att utveckla ett tydligt arbetsgivarvarumärke som både attraherar och behåller rätt medarbetare. Genom att förstå ert företags värderingar och kultur skapar vi ett övertygande varumärkesbudskap som resonerar med potentiella och nuvarande anställda, vilket säkerställer att ni står ut på arbetsmarknaden.

Kontakta oss

Är du intresserad av att höra mer om våra företagstjänster? Tveka inte att höra av dig!

Konsult- & Interimuppdrag

En mer rörlig kompetensförsörjning handlar ibland om tillfälliga vakanser och snabba tillsättningar. Vi hjälper er att tillsätta kompetens vid tillfälliga behov och arbetstoppar.

Organisationsutveckling

Vi håller i företagsanpassade utbildningsinsatser inom området People & Culture. Exempelvis kan utbildningarna handla om; Motivation och feedback, Organisatorisk- och social arbetsmiljö, rekrytering, employer branding samt arbetsrätt.

HR & Talent management

För organisationer som önskar löpande  stöttning inom personalfrågor utformar vi ett skräddarsytt upplägg för både operativa och strategiska personalfrågor.
Vi stöttar er utveckling för att höja nivån och skapa ett nytt nuläge inom ett område eller driva någon form av förändring såsom nya sätt att arbeta och organisera er.

Employer Branding

Vi hjälper er att utveckla ett tydligt  arbetsgivarvarumärke som både bidrar till att attrahera och behålla rätt medarbetare.

Projekt- och utvecklingsuppdrag med specialistkompetens

Vi stöttar er utveckling för att höja nivån och skapa ett nytt nuläge inom ett område eller driva någon form av förändring såsom nya sätt att arbeta och organisera er.

Anna Rosendahl

HR- och rekryteringsspecialist

anna.rosendahl@culpeo.se
070-229 79 39
Anna Rosendahl
Martin Edin på Culpeo profilbild 2

Martin Edin

HR- och rekryteringsspecialist

martin.edin@culpeo.se
073-511 54 53
Martin Edin
Karin Larsson på Culpeo

Karin Larsson

HR- och rekryteringsspecialist

karin.larsson@culpeo.se
070-627 43 32
Karin Larsson
John på Culpeo porträtt 540x540

John Bergmark

Rekryteringsspecialist

john.bergmark@culpeo.se
070-238 62 95
John Bergmark