Employer Branding

Den tuffa konkurrensen om kompetens och medarbetare ökar vikten av att kunna kommunicera ett tydligt arbetsgivarvarumärke som lockar till sig rätt medarbetare och som dessutom skapar intern stolthet.

Varför är det viktigt med ett företags employer brand?

Marknaden svämmar över av företag som påstår sig vara bäst när det gäller kvalitet, pris och service. Men vad är det egentligen som påverkar att en kund väljer en leverantör framför en annan? Precis som det finns USPar som är avgörande för försäljningen och hjälper företaget att sticka ut på marknaden kan ett tydligt arbetsgivarerbjudande verkligen hjälpa företaget att särskilja sig från andra arbetsgivare och attrahera rätt medarbetare. 

Ett employer brand byggs inifrån och utgår i grunden från hur det verkligen är i organisationen. Därför handlar employer branding om mycket mer än att utveckla kommunikationen, det handlar också om att utveckla medarbetarresan och tydliggöra hur det är att jobba hos just er.

Alla bolag har ett employer brand och vi kan därmed hjälpa er att nyttja möjligheterna i ett tydligt arbetsgivarvarumärke samt att utveckla och förbättra era svagheter och lyfta fram era styrkor.

Ett stort hinder i ansökningsprocessen är exempelvis att kandidaterna inte vet hur det är att arbeta inom organisationen. Därför är det extra viktigt att genom kommunikation skapa medvetenhet om vem ni är, hur det är att jobba hos er och varför det är bra att jobba hos er.

Hur går vi tillväga?

För att kunna skapa grunden för relevant och effektiv arbetsgivarkommunikation arbetar vi med olika frågeställningar för att definiera vad i arbetsgivarerbjudandet som är särskiljande, sant, hållbart över tid men även attraktivt både internt och externt.

Liksom för all kommunikation utgår vi från mottagaren, den faktiska målgrupp vi vill nå. Vilken typ av kompetens, egenskap och värderingar målgruppen besitter är speciellt viktigt för att kommunikationen ska bidra till de övergripande målen. För att beröra och attrahera rätt målgrupp behöver vi även insyn i vad potentiella medarbetare önskar hos en arbetsgivare. En attraktiv kommunikation handlar bland annat om att positionerna sig med värden som svarar upp mot målgruppens önskemål och driver företagets utveckling framåt.

Vi är ingen kommunikationsbyrå men vi samarbetar gärna med er byrå eller våra samarbetspartners för att ta ut kommunikation.

Slutligen hjälper vi er att bygga bra karriärsidor och skapa en struktur samt budskapsplattform för ert employer brand.

Kontakta oss gällande Employer Branding

Intresserad av hur vi kan hjälpa dig och din organisation? Ring eller maila så berättar vi mer!

Anna Rosendahl

HR- och rekryteringsspecialist

anna.rosendahl@culpeo.se
070-229 79 39
Anna Rosendahl