HR & Talent management

Vi skapar ett anpassat stöd för er verksamhet som kan utformas som ett löpande timupplägg eller eller i projektform. Om ni behöver löpande stöttning inom personalfrågor, ledarskap och organisationsutveckling kan ett långsiktigt samarbete med en dedikerad HR-resurs vara något för er organisation. Vill ni primärt utveckla ett visst område eller om ni driver utvecklingsprojekt som kräver fler resurser än vad ni har internt, då kan vi vara en extra specialistresurs som stöttar er under det specifika uppdraget.

Ett löpande stöd i personalfrågor

Kort och gott kan man säga att vi kan vara er personalfunktion. För organisationer som önskar löpande stöttning inom personalfrågor utformar vi ett upplägg med en dedikerad People and Culture Partner som i sin tur har tillgång till vår samlade kompetens.

Vi utgår från era prioriterade områden och särskilda behov. Ibland kan det till exempel vara tydligt från start och då kommer vi direkt överens om ett upplägg med omfattning och prioriteringar. Andra gånger kan det istället vara tydligt att stöd behövs men kanske inte riktigt exakt vad som bör prioriteras. I de fallen kan vi då starta arbetet med en nulägesanalys. Det innebär att vi gör en kartläggning där vi utgår från era verksamhetsmål samt tar del av er dokumentation och intervjuar olika medarbetare och roller inom organisationen innan vi ger ett förslag på prioriteringar och likaså aktiviteter med hänsyn till lagkrav och verksamhetsbehov.

Ett löpande stöd kan exempelvis omfatta stöttning inom områdena:

 • Introduktion
 • Personalplanering
 • Kompetensutveckling
 • Organisationsdesign, roller samt struktur
 • Chefsstöd
 • Mångfald och inkludering
 • Löpande arbete med HR-processer
 • Lönerevisioner liksom ersättningsfrågor
 • Rehabilitering samt hälsofrämjande arbete
 • Arbetsrätt och arbetsmiljö

Projekt- och utvecklingsuppdrag

Vi kan leda samt ansvara för projektuppdrag som utvecklar er verksamhet. Ofta handlar det om att driva någon form av förändring, exempelvis nya sätt att arbeta, omorganisation eller att höja nivån och skapa ett nytt nuläge inom ett område.

 • Förändringsledning samt förändringskommunikation
 • Medarbetarundersökning
 • Lönekartläggning
 • Arbete med värderingar, kultur samt ledarskap
 • Utveckling av HR-processer
 • Framtagande av People Plan liksom medarbetarhandbok
 • Utveckla förutsättningar för lärande på arbetsplatsen
 • Framtagande och genomförande av utbildningar samt chefsträningar

Kontakta oss gällande HR & Talent management

Intresserad av hur vi kan hjälpa dig och din organisation? Ring eller maila så berättar vi mer!

Martin Edin på Culpeo profilbild 2

Martin Edin

HR- och rekryteringsspecialist

martin.edin@culpeo.se
073-511 54 53
Martin Edin
Karin Larsson på Culpeo

Karin Larsson

HR- och rekryteringsspecialist

karin.larsson@culpeo.se
070-627 43 32
Karin Larsson
John på Culpeo porträtt 540x540

John Bergmark

Rekryteringsspecialist

john.bergmark@culpeo.se
070-238 62 95
John Bergmark

Anna Rosendahl

HR- och rekryteringsspecialist

anna.rosendahl@culpeo.se
070-229 79 39
Anna Rosendahl